Liturgia Słowa

Działalność naukowa

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO DIECEZJI LEGNICKIEJ

ZA ROK AKADEMICKI 2017/2018

 

          Rok akademicki 2017/2018 został uroczyście zainaugurowany 9 października 2017 r. Mszą św. w głównej kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, której przewodniczył i homilię wygłosił Metropolita Wrocławski Arcybiskup dr Józef Kupny.

         

      Druga część uroczystości tradycyjnie odbyła się w auli seminaryjnej. Ks. rektor dr Piotr Kot przywitał zaproszonych gości, a ks. dr Paweł Wołczański przedłożył sprawozdanie z działalności Seminarium za rok 2016/2017.

 

     Trzech alumnów złożyło ślubowanie i odebrało indeksy z rąk ks. prof. dra hab. Włodzimierza Wołyńca, rektora PWT we Wrocławiu. Następnie zostały wręczone nagrody alumnom, którzy w ubiegłym roku akademickim osiągnęli najlepsze wyniki w nauce.

         

       Wykład inauguracyjny wygłosił Metropolita Wrocławski Arcybiskup dr Józef Kupny.

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji