Liturgia Słowa

bł. Jakuba Alberion

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, ofiaruję Ci wraz ze wszystkimi kapłanami Jezusa- Hostię i siebie samego:

·         Adorując i dziękując Ci za to, że w Synu Twoim jesteś dawcą kapłaństwa, życia zakonnego i każdego powołania;

·         Wynagradzając Twojemu Ojcowskiemu Sercu za powołania zaniedbane, uniemożliwione lub zdradzone;

·         Aby w Jezusie Chrystusie zadośćuczynić za to, w czym powołani uchybili wobec Twojej chwały, wobec innych ludzi i samych siebie;

·         Aby wszyscy zrozumieli wezwanie Jezusa Chrystusa: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało, proście Pana żniwa aby byli posłani robotnicy na żniwo”;

·         Aby wszędzie tworzył się klimat rodzinny, religijny i społeczny, sprzyjający rozwojowi powołań i odpowiedzi na nie;

·         Aby rodzice, kapłani i wychowawcy słowem oraz pomocą materialną i duchową otwierali drogę powołania;

·         Aby naśladowano Jezusa Mistrza Drogę , Prawdę i Życie w ukierunkowaniu i w  formowaniu powołań;

·         Aby powołani byli święci, aby byli światłem świata i solę ziemi;

·         Aby we wszystkich uformowała się głęboka świadomość powołaniowa: aby wszyscy katolicy wszelkimi środkami wspierali wszelkie powołania i apostolstwa;

·         Abyśmy wszyscy, poznając naszą niewiedze i nędzę, czuli potrzebę ciągłego i pokornego trwania przed Tabernakulum, błagając o światło, miłosierdzie i łaskę.

 


Bł. Jakub Alberione

Założyciel rodziny świętego Pawła

Źródło: siostry apostolinki / Skierniewice

apostolinki@poczta.wiara.pl           

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji